Για τους ισολογισμούς και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας παρακαλώ μεταβείτε στην περιοχή Οικονομικά Στοιχεία / Ισολογισμοί.